เมนูหลัก
  หน้าแรก  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้าง กจ.  โครงสร้าง กจ.
  บุคลากร  บุคลากร
  กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ<font color=red><b>hot</b>...</font>  กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการhot...
  งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป
  ข่าวสาร กจ. ปค.  ข่าวสาร กจ. ปค.
  กลุ่มงานประเมินฯ  กลุ่มงานประเมินฯ
  กลุ่มงานวางแผนฯ  กลุ่มงานวางแผนฯ
  สำหรับสมาชิก  สำหรับสมาชิก
  ติดต่อสอบถาม  ติดต่อสอบถาม
  อัพโหลดไฟล์  อัพโหลดไฟล์
  กระดานข่าว <font color=red><b>new</b></font>  กระดานข่าว new
สถิติเยี่ยมชม
Recent Hits:
  • Today: 29,512
  • Yesterday: 60,177
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 410,799
  • 2009: 2,490,742
  • 2010: 3,452,300
  • 2011: 6,088,598
  • 2012: 6,966,181
  • 2013: 8,990,493
  • 2014: 9,349,656
  • Total: 37,748,821

Average Hits:
  • Hourly:2,369
  • Daily: 56,855
  • Monthly: 1,729,367
  • Yearly: 20,752,179
เริ่ม 1 ต.ค.2551
DPIS >>สำนักงานจังหวัด

ข้อมูล dpis

โครงการจ่ายตรงเงินเดือน

โครงการจ่ายตรงเงินเดือน

ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
แบบสำรวจ

แบบสำรวจข้อมูลที่อยู่และครอบครัว

แบบสำรวจข้อมูลที่อยู่และครอบครัว

 

แบบสำรวจเพื่อปรับปรุงตำแหน่ง
นอภ.เป็นระดับสูง

แบบสำรวจเพื่อปรับปรุงตำแหน่ง นอภ.เป็นระดับสูง

 

โปรแกรมบันทึกข้อมูลที่อยู่และครอบครัว

โปรมแกรมบันทึกข้อมูลครอบครัวและที่อยู่

ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

:::www.dopaperson.com::: กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

View all ข่าวประชาสัมพันธ์ กจ. >> 
ข่าวสารวันที่
 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ...  ฮิตฮอตสุดๆ12 ก.พ. 2557
 แนวทางการประเมินบุคคลและผลงานฯ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป...  ฮิตฮอตสุดๆ07 ก.พ. 2557
 การรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง  ฮิตฮอตสุดๆ05 ก.พ. 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร   ฮิตฮอตสุดๆ04 ก.พ. 2557
 ประกาศผลการสอบบรรจุข้าราชการ ปค.  ฮิตฮอตสุดๆ31 ม.ค. 2557
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรต่างๆ ปี 2557  ฮิตฮอตสุดๆ22 ม.ค. 2557
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ค.  ฮิตฮอตสุดๆ17 ม.ค. 2557
 กรมการปกครองประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ (เพิ่มเติม) จำนวน 1 ...  ฮิตฮอตสุดๆ11 ม.ค. 2557
 การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง  ฮิตฮอตสุดๆ07 ม.ค. 2557
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและระเบียบวิธีการสอบ ภาคความรู้ความสา...  ฮิตฮอตสุดๆ03 ม.ค. 2557

ทั้งหมด
 View all มุมข่าวการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ >> 
ข่าวสารวันที่
 บัญชีรายละเอียดย้าย ข้าราชการ   ฮิตฮอตสุดๆ06 ก.พ. 2557
 บัญชีรายละเอียดย้าย ชำนาญการพิเศษ / รกน.ชำนาญการพิเศษ  ฮิตฮอตสุดๆ06 ก.พ. 2557
 ปค.มีคำสั่งย้ายข้าราชการ   ฮิตฮอตสุดๆ05 ก.พ. 2557
 ปค. แต่งตั้งข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ฮิตฮอตสุดๆ03 ก.พ. 2557
 บัญชีรายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ (จพง.ปค.)  ฮิตฮอตสุดๆ21 ม.ค. 2557
 ปค. มีคำสั่งเลื่อนระดับข้าราชการ  ฮิตฮอตสุดๆ17 ม.ค. 2557
 บัญชีรายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ (สตจ. และ หน.ฝ.)  ฮิตฮอตสุดๆ16 ม.ค. 2557
 บัญชีรายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ (การเงิน และ จนท.)  ฮิตฮอตสุดๆ16 ม.ค. 2557
 ปค.มีคำสั่งย้ายข้าราชการ  ฮิตฮอตสุดๆ11 ม.ค. 2557
 บัญชีรายละเอียด ย้าย นอภ.อำนวยการต้น / รกท. / รกน.  ฮิตฮอตสุดๆ09 ม.ค. 2557

ทั้งหมด
 View all ตัดโอนเงินเดือนข้าราชการ >> 
ข่าวสารวันที่
 คำสั่งตัดโอนเงินเดือนข้าราชการ (823/2556)  ฮิตฮอตสุดๆ13 ก.ย. 2556
 คำสั่งตัดโอนเงินเดือนข้าราชการ (790/2556)  ฮิตฮอตสุดๆ13 ก.ย. 2556
 คำสั่งตัดโอนเงินเดือนข้าราชการ  ฮิตฮอตสุดๆ29 ส.ค. 2556
 ปค.มีคำสั่งตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ จำนาน 318 ราย  ฮิตฮอตสุดๆ12 มิ.ย. 2556
 คำสั่งตัดโอนเงินเดือนข้าราชการ (การเงิน)  ฮิตฮอตสุดๆ28 พ.ค. 2556
 บัญชีรายละเอียดคำสั่งตัดโอนเงินเดือน (จพง.ปค.)  ฮิตฮอตสุดๆ01 เม.ย. 2556
 คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ฮิตฮอตสุดๆ25 มี.ค. 2556
 บัญชีรายละเอียดคำสั่งตัดโอนเงินเดือน (สายการเงิน)  ฮิตฮอตสุดๆ07 มี.ค. 2556
 บัญชีรายละเอียดคำสั่งตัดโอนเงินเดือน (อำนวยการต้นและชำนาญการ...  ฮิตฮอตสุดๆ21 ม.ค. 2556
 บัญชีรายละเอียดคำสั่งตัดโอนเงินเดือน (ปลัดอำเภอ)  ฮิตฮอตสุดๆ23 พ.ย. 2555

ทั้งหมด
 View all ข่าวสารเผยแพร่ >> 
ข่าวสารวันที่
 การมอบอำนาจให้ ผวจ. ปฏิบัติราชการแทน อปค. (เพิ่มเติมครั้งที่ ...  ฮิตฮอตสุดๆ02 เม.ย. 2556
 มท. มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน อปค.  ฮิตฮอตสุดๆ17 ม.ค. 2556
 ปค.มีคำสั่งแบ่งงาน ร.อปค. และคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบั...  ฮิตฮอตสุดๆ11 ม.ค. 2556
 คำสั่งแบ่งงาน ร.อปค. และคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการอนุมัติให้ใ...  ฮิตฮอตสุดๆ04 ม.ค. 2556
 คำสั่งมอบอำนาจให้ ผวจ. ปฏิบัติราชการแทน อปค. (ล่าสุด)  ฮิตฮอตสุดๆ26 ต.ค. 2555
 แจ้งเวียนคำสั่งกระทรวงมหาดไทย  ฮิตฮอตสุดๆ30 ส.ค. 2555
 คำสั่งมอบอำนาจให้ ผวจ. ปฏิบัติราชการแทน อปค.  ฮิตฮอตสุดๆ29 ส.ค. 2555
 การประเมินผลงานเพื่อพิจารณาปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ  ฮิตฮอตสุดๆ06 ก.ค. 2554
 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน...  ฮิตฮอตสุดๆ04 ก.ค. 2554
 หลักเกณฑ์และแนวทางการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท...  ฮิตฮอตสุดๆ10 พ.ค. 2554

ทั้งหมด
 


ข่าวสารวันที่
 บัญชีรายละเอียดคำสั่ง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้...
05 มี.ค. 2553
 มท. และ ปค. มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) นายอ...
06 ธ.ค. 2554
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถ...
04 ก.ค. 2555
 บัญชีรายละเอียดการคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ...
10 ก.พ. 2553
 การแต่งกายและเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ...
01 ธ.ค. 2552
 กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองได้มีคำสั่ง...
16 ม.ค. 2553
 คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ปลัดจังหวัด ผู้ตรว...
28 ต.ค. 2552
 มท. และ ปค. มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) นายอ...
15 พ.ย. 2554
 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเ...
27 พ.ย. 2556
 ประกาศผลสอบแข่งขัน จพง.ปค. (ปลัดอำเภอ) 2...
18 ก.ค. 2555
ทั้งหมด

Copyright©2008  www.dopaperson.com  all right reserved  
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


Develop:20 feb 2012